Appspotr tecknar avtal med kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kommun avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 122 000 SEK.

Inför verksamhetsåret 2024 kommer bolaget fortsätta att vässa sina processer och ha ett starkt fokus på säljaktiviteter för att uppnå ett positivt månatligt kassaflöde.

Ett viktigt steg i detta arbete är det nyligen tecknade kommunavtalet, där Appspotr kommer att leverera tjänster från den senaste versionen av Appspotr 3. Ordervärdet för denna leverans uppgår till cirka 122 000 SEK och kommer att orderregistreras under innevarande kvartal 2023.

Peter Wendel, ordförande i Appspotr, kommenterar:
"Även om det är tillfredsställande att vi börjar närma oss ett månatligt positivt kassaflöde, så ser jag att vi har en bit kvar på vår resa mot den ARR som vi, alla ägare, förväntar oss i den skalbara affären som bolaget adresserar. Genom våra tech advisors har vi bekräftat att en sådan affär finns och att plattformen har en konkurrenskraftig position som uppfyller de krav marknaden har. Ni som följer oss vet att vi nu är klara med våra kostnadsnedskärningar och att vi därmed går in i en fas där vi vill vässa våra processer, bekräfta marknaden via kunderbjudande, och sedan på ett förnuftigt sätt skala upp vår affär."

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793