Appspotr tecknar avtal med Galleria Boulevard AB

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Galleria Boulevard AB avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3, för intern kommunikation avsedd för köpcentrum. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 140 000 SEK.

Appspotr har idag tecknat avtal med Galleria Boulevard AB om leverans av en ny applösning för information och kommunikation internt för centrumledning, butikschefer, butiksanställda och övrig personal inom köpcentrum/handelsplatser. Den tekniska plattformen som kommer användas är den senaste versionen av Appspotr 3.

Ordervärdet för appleveransen uppgår till cirka 140 000 SEK och orderregistreras under innevarande kvartal 2024. Av det sammanlagda ordervärdet är cirka 54 000 SEK startavgifter och cirka 86 000 SEK abonnemangsavgifter.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793