Appspotr tecknar avtal med fastighetsbolag

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med ett fastighetsbolag verksam inom förvaltning av fastigheter längs Sveriges järnvägar. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för bättre informationsspridning. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 238 000 kr.

Appspotr har idag tecknat avtal med en ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs Sveriges järnvägar om leverans av en informationsapp för bättre intern informationsspridning. Lösningen levereras redan idag till fler affärsområden hos kunden.

Ordervärdet totalt för appleveransen uppgår till cirka 238 000 SEK och orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområdet Studios fullservicetjänster. Av den summan är cirka 94 000 SEK startavgifter och cirka 144 000 SEK abonnemangsavgifter fördelade över 24 månader (cirka 6000 SEK per månad). Omräknat i ARR är affären värd cirka 72 000 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om AppSpotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793