AppSpotr tar första steget på Asien-resan

AppSpotr har tecknat avtal med det Hong Kong-baserade bolaget APPTUTTi och därmed tagit det första steget mot att bygga en stark marknadsposition i Kina och Asien.

APPTUTTi är ett bolag som erbjuder tjänster för att lansera appar på den kinesiska marknaden. Avtalet innebär att APPTUTTi blir teknisk partner till AppSpotr, med ansvar för bland annat hosting, integration och anpassning så att AppSpotrs webbtjänst för att bygga appar kan lanseras i Kina. 

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:

"Det känns väldigt spännande att nu starta vår resa med AppSpotr i Kina och Asien. En förutsättning för att etablera oss är att det fungerar tekniskt i Kina och det krävs en hel del för att en utländsk SaaS-tjänst som AppSpotr.com ska göra det. Det är olika krav för driften, ett stort behov av lokala tekniska anpassningar och framför allt utmaningen att publicera appar i de olika lokala app-stores som är unika för Kina. Utan en lokal partner och expert på den kinesiska appmarknaden skulle det vara omöjligt för AppSpotr att etablera sig i Kina.

Jag är därför väldigt nöjd med att vi nu har tecknat avtal med APPTUTTi som vår partner. APPTUTTi har expertisen som vi saknar för att få AppSpotr.com att fungera som det är tänkt i Kina. APPTUTTi har ett imponerande tekniskt ramverk och etablerade relationer, både på ett tekniskt och personligt plan, med de största spelarna inom internet, betalningar och mobila tjänster i Kina. Det kommer att bli mycket spännande att utforska möjligheterna för AppSpotr på den kinesiska marknaden tillsammans med APPTUTTi."

Kommentar från Dave Wu, Managing Partner för Novel Unicorn Ltd och ordförande för AppSpotr Asia Ltd:

"Vi är mycket glada för att AppSpotr har kommit till Kina och Asien. Vi är fyllda av tillförsikt och tror verkligen att AppSpotrs förehavanden, med APPTUTTis stöd och inblandning, kommer att bli väldigt spännande inom en snar framtid."

Kommentar från Donald Tang, Apptutti Ltd:

"APPTUTTi är med sin verksamhet i Hong Kong, Singapore och Shenzhen en betrodd partner när det kommer till att migrera appar in till världens största digitala marknad. Det är en enorm marknad, men med så många olika app-stores, komplicerad kanalstruktur, kommunikationsfrågor som kompliceras av olika språk och kultur osv, så är det en svår uppgift för utlänningar att ta sig an utan stöd av en lokal expert.

Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete med AppSpotr som kommer att sprida våra tjänster till en ny grupp appägare. Det ska bli väldigt spännande att se AppSpotr dra nytta av den kinesiska marknaden."

Denna information är sådan information som AppSpotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793