Appspotr sätter organisationen efter det strategiska förvärvet av Appsales

Appspotr har under hösten arbetat intensivt med att slutföra kapitalresningen, förvärvet av Appsales och med att sätta en genomtänkt organisationsstruktur på plats.

Sedan Appspotrs förvärv av Appsales slutfördes den sista oktober - och en företagsgrupp bestående av moderbolaget Appspotr, Appsales och det delägda Appspotr Asia bildades - har det pågått ett intensivt arbete med att sätta en organisation som maximerar möjligheterna till ett effektivt försäljnings- och utvecklingsarbete. 

Det har bildats två affärsområden - Systems och Professional Services - som tydliggör ansvarsfördelningen och säkerställer att koncernens resurser utnyttjas optimalt. Systems får ansvar infrastrukturen, det vill säga själva Appspotr-plattformen och SaaS-tjänsten Cyan. Professional Services ansvarar för de lösningar och tilläggstjänster som paketeras för kunder i olika vertikaler med infrastrukturen som bas, det vill säga produktion, uppdatering och support av appar och utveckling av nya appfunktioner som dessa kunder efterfrågar. 

Tanken med organisationen är dels kunna att optimera den egna försäljningen av appar och appbaserade tjänster och dels att göra det enkelt för partners och andra att bygga egna lösningar och tjänster med Appspotrs infrastruktur som grund.

Organisationens syfte är i första hand att tydliggöra den interna rollfördelningen. I bolagets finansiella rapportering kommer därför försäljning initialt bara att rapporteras på koncernnivå. 

Kommentar från vd Patric Bottne:
- Det har pågått ett intensivt arbete under hela hösten med att sätta strukturerna för den nya Appspotr-koncernens organisation. Och sedan Appsales officiellt blev en del av vår familj den sista oktober, har vi jobbat stenhårt för att sätta alla praktiska bitar på plats. Vi har tidigare talat om att Appspotr kommer att ha flera ben att stå på, dels egna tjänster och dels själva plattformen som andra använder för att bygga sina tjänster. Med den här organisationen maxar vi våra möjligheter att förverkliga potentialen i båda benen.

Kommentar från Appsales vd Carsten Sparr:
- Möjligheterna som vi såg i ett samgående med Appspotr var flera. Det var dels tillgång till teknisk kompetens som kan vidareutveckla vår Cyan-tjänst, dels att kunna erbjuda våra kunder fler och bättre tjänster och dels att kunna fokusera fullt ut på vår kärnkompetens: försäljning och marknad. Med den här organisationen ger vi oss själva och hela Appspotr-koncernen optimala förutsättningar.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793