Appspotr säkrar finansiering

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt verksamhet med fokus på marknadsföringen av den nyligen lanserade utvecklarportalen. Samtidigt rullar projekten i Appspotr Asia på.

I det första kvartalet lanserades den utvecklarportal som bolaget tog in pengar i samband med noteringen 2016 för att utveckla. I portalen kan utvecklare bygga moduler i React Native och erbjuda dessa till icke-kodande kreatörer via plattformens marknadsplats. Initialt har den lanserats i en stängd version för inbjudna, men inom kort kommer den att öppnas upp för alla utvecklare. Bolaget har nu möjlighet att realisera det ekosystem kring apputveckling och den plattformsaffärsmodell, där utvecklare och kreatörer finner varandra och gör affärer, som sedan starten varit bolagets vision.

- Vi har sedan februari 2017 kraftsamlat kring vår Kina-satsning. Kina är en fantastisk möjlighet för oss, men det har också krävt mycket tekniskt. Dels kring utveckling av plattformen och dels kring utvecklarportalen, som är förutsättning för affärerna i Kina. Eftersom vi är ett litet företag med begränsade resurser blev konsekvensen av kraftsamlingen att vi prioriterade ned marknadsföringen mot kreatörer som bygger appar i vår plattform, säger vd Patric Bottne. 

- De diskussioner som vi har med aktörer i appvärlden visar tydligt att vi har lanserat utvecklarportalen vid ett mycket bra tillfälle. Detta eftersom ingen konkurrent har ett liknande ekosystem eller plattformsaffärsmodell. Med en marknadsföringssatsning som sätter stort fokus på vår utvecklarportal har vi därför mycket goda chanser att ta en tätposition på en starkt växande marknad, fortsätter Patric Bottne. 

Samtidigt är Appspotr Asia, som redan driver tre mycket spännande projekt med iReserve*, Yuxin och EZ Cloud och för diskussioner om fler projekt med fler partners, fortsatt finansierat för sin verksamhet. Satsningen tillsammans med Novel Unicorn i Kina (se pressmeddelande från maj 2017) är nu inne i fasen då fokus ligger på samarbeten, eventuella förvärv, tillväxt och försäljning. 

- Vi är helt övertygade om att apputveckling kommer att göra samma resa som webbutveckling och flytta över från skräddarsydda engångslösningar till plattformar där utvecklare och kreatörer möts. Vi är lika övertygade om att vi har en teknisk plattform som kan bli världsledande och att vi har de kommersiella samarbetena för att ta oss dit. På vägen kommer att vi behöva kapital. Tills vi kan återinvestera vinster måste det kapitalet komma utifrån och lösningen som presenteras nedan tar oss en bit på resan, säger Patric Bottne.  

- Styrelsen är nöjda med den lösning vi valt kring finansieringen och fortsätter också dialogen med fler kandidater, både industriella aktörer och rena investerare, som visat intresse för att vara med att finansiera vår resa med Appspotr, säger Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel. 

Finansieringen
Lånen kommer från två olika håll och uppgår totalt till 6,5 MSEK. Tillsammans täcker de Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov till hösten 2018.

4 MSEK kommer från Modelio Equity AB (2 MSEK) och från Sonny Johansson (2 MSEK) och löper med 12% ränta till och med mars 2019. En uppläggningsavgift på 5% av lånebeloppet tillkommer. Långivaren har möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission som kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivaren den 1:e varje månad och sker då med 15% rabatt mot aktuell kurs. 

2,5 MSEK kommer från huvudägarna i form av Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB (som tillhör samma sfär som Ekapaifs ägare), Lissåker Consulting AB och även delägarna Lennart Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 April 2019.

* Notera att iReserve i tidigare pressmeddelanden felaktigt har benämnts som iRegister. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2018.

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appspotr Asia Ltd

Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793