Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 2.

Novel Unicorn har tecknat 534 283 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 26 714 aktier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet med 112 199,40 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 4,36 procent av det totala antalet aktier i Appspotr. 

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 859 202 stycken och aktiekapitalet till 2 571 840,40 kronor.

I Hongkong pågår nu motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När den är klar kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 procent.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793