Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 1.

Novel Unicorn har tecknat 436 587 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 21 829 aktier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet med 91 683,20 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 3,73 procent av det totala antalet aktier i Appspotr. 

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 298 205 stycken och aktiekapitalet till 2 459 641 kronor.

Aktierna som tecknas med stöd av teckningsrätterna för milstolpe 2 genomgår just nu samma behandling och kommer att vara registrerade inom kort. Det kommer att meddelas när processen är klar.

I Hongkong pågår samtidigt motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När aktierna i milstolpe 2 är registrerade kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 procent.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr är kostnadsfritt att använda de 30 första dagarna. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appspotr Asia Ltd

Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793