Appspotr presenterar de tre avtalen med etablerade digitala tjänsteleverantörer

Appspotr meddelade igår, den 3 april, att tre avtal har tecknats med etablerade leverantörer av digitala tjänster. Nedan följer ytterligare information om dessa avtal.

Avtal och projekt med SaaS-bolaget EZ Cloud
Appspotr har i mars månad - med stöd av Novel Unicorn - tecknat avtal med EZ Cloud om ett pilotprojekt för ekonomisystemappar till 400 småföretag där EZ Cloud betalar ett initialt arvode på 1,5 MSEK till Appspotr Asia. Pilotprojektet syftar till att EZ Cloud ska kunna leverera sitt befintliga appbaserade ekonomisystem till kunder via Appspotrs marknadsplats och uppnå skalfördelar med hjälp av Appspotrs plattform, API och SDK baserat på React Native. Avtalet har föregåtts av förhandlingar som meddelades i marknadsuppdateringen som publicerades den 12 mars.

EZ Cloud uppger att de idag har över 120 000 företagskunder i sitt appbaserade ekonomisystem för småföretagare. Under 2018 har de som mål att nå 300 000 kunder och de närmaste åren är siktet inställt på att nå 1 miljon kunder. Bolaget, som idag har 600 anställda, har täta partnersamarbeten med banker som därmed fungerar som en viktig försäljningskanal. De är i nuläget aktiva i Kina och Indien, men har en ambition att växa globalt och expandera till fler länder. 

Avtal och projekt med SaaS-bolaget iRegister
Appspotr har som kommunicerades i ett pressmeddelande den 20 december - med stöd av Novel Unicorn - tecknat ett avtal med iRegister om ett pilotprojekt för restaurangappar. Pilotprojektet avser appar till 1 000 restauranger och innebär att iRegister betalar ett initialt arvode på 3,6 MSEK till Appspotr Asia.

iRegisters affärssystem för restauranger är klart inom kort och förberedelser för pilotprojektet har redan påbörjats med målet att gå live under 2018. Affärssystemet består av två delar: ett internt system för restaurangen och en extern app där restaurangens gäster kan boka med mera. Pilotprojektet avser att ta fram och testa den externa appen. Tanken är att varje restaurang skall kunna publicera sin egendesignade app under eget varumärke via Appspotrs plattform. 

Mishu Technology, som är en av huvudägarna i iRegister, har redan idag över 260 000 restaurangkunder i sitt appbaserade affärssystem för beställning av råvaror och livsmedel. iRegister kommer att vända sig till alla Kinas 5 miljoner restauranger, men kommer främst att bearbeta Mishus befintliga kunder.

Avtal och projekt med SaaS-bolaget Yuxin
Appspotr har i mars månad - med stöd av Novel Unicorn - tecknat avtal med Henan Yuxin Communication Technology (Yuxin) om att inleda ett pilotprojekt. Detta avtal har föregåtts av det samförståndsavtal som meddelades i pressmeddelande den 20 december. 

Pilotprojektet syftar till att Yuxin ska kunna leverera sitt befintliga appbaserade affärssystem för förskolor som unika appar till varje unik förskola med hjälp av Appspotrs plattform, API och SDK baserat på React Native. Projektplanering påbörjas nu och förhoppningen är att vara igång under året med leverans av appar till nya kunder. Yuxin har idag 1 800 förskolor som kunder, där totalt 200 000 familjer betalar för att använda appen, antingen via de operatörer som Yuxin har avtal med eller direkt till Yuxin. 

Appen används dagligen av förskolepersonal, föräldrar och lokala myndigheter, där de olika målgrupperna får tillgång till olika information och funktioner via appen. Eftersom majoriteten av förskolorna i Kina är privata, finns det från myndigheternas sida ett starkt kontrollbehov. Flera av dessa lagstiftade krav som skall efterföljas kan skötas och kommas åt via appen. 

Med en privat marknad kommer en konkurrenssituation mellan förskolorna i Henan-provinsen, som har 100 miljoner invånare. Alla förskolor vill erbjuda sina tjänster till de 4 miljoner förskolebarn som årligen börjar i förskolan. Yuxin har i år lanserat ett paket av nya funktioner i sin app, där några av dem avser att förenkla för förskolorna att följa de nya regelverk som myndigheterna har fastställt. 

Med Appspotr vill Yuxin nu erbjuda sitt appbaserade affärssystem till förskolorna med egendesignade appar under eget varumärke, vilket stärker förskolorna i konkurrensen om föräldrarna. Totalt finns 18 600 förskolor i Henan-provinsen och varje förskola har i genomsnitt cirka 240 förskolebarn. Totalt ger det en marknad av cirka 4 miljoner familjekonton till Yuxins app i Henan-provinsen, enligt statistik från slutet av 2016 som Yuxin delgivit. Till 2020 beräknar man att antalet förskolebarn i Henan-provinsen stigit till 6 miljoner. I Kina totalt räknar man med att det 2020 finns 300 000 förskolor och 60 miljoner förskolebarn som har 120 miljoner föräldrar. 

I dialogen med Yuxin har det framkommit möjligheten att förvärva Yuxin i en generationsskiftesaffär, då den nuvarande ägaren snart går i pension. Appspotr har inte haft förvärv som en strategi för tillväxt, men ser detta som ett intressant tillfälle och en väg för snabb tillväxt och etablering i Asien. Utgången av den dialog som idag är påbörjad med Yuxin är fortsatt oviss och måste först föregås av sedvanlig due diligence, men det finns ett samförstånd mellan bolagen om Appspotrs intresse om eventuellt uppköp. Dialog pågår också parallellt med investerare för att finansiera en eventuell affär. På grund av sekretessavtal kan inte mer information lämnas i nuläget.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appspotr Asia Ltd

Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793