Appspotr offentliggör utfall i riktad kvittningsemission

Den 19 mars 2024 offentliggjorde Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") att Bolagets styrelse skulle föreslå att årsstämman den 19 april 2024 beslutar om en kvittningsemission av aktier till fyra av Bolagets fordringshavare som har åtagit sig att kvitta sina fordringar om sammanlagt cirka 1,5 MSEK, vilket medför att Bolagets skuld minskar med motsvarande belopp ("Kvittningsemissionen"). Årsstämman den 19 april 2024 beslutade att godkänna Kvittningsemissionen och de fyra fordringshavarna har nu tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

Årsstämman som hölls den 19 april 2024 beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som offentliggjordes den 19 mars 2024, att genomföra Kvittningsemissionen till fyra av Bolagets fordringshavare - Kattson i Sverige AB (ägt och kontrollerat av styrelseordföranden Håkan Johansson), Growth Mgmt AB (ägt och kontrollerat av tidigare styrelseordföranden Peter Wendel), Spencer Ventures AB ägt och kontrollerat av styrelseledamoten Bobby Spencer) samt Lissåker Consulting AB (ägt och kontrollerat av Bolagets verkställande direktör Anders Lissåker) - genom vilken fordringshavarna kvittar sammanlagt 1 498 927,35 kronor mot 4 051 155 nya aktier. De fyra fordringshavarna har nu tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 4 051 155, till 16 091 352. Aktiekapitalet ökar med 283 580,85 SEK, till 1 126 394,64 SEK. Kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 25 procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lissåker, verkställande direktör

Mobil: +46 70 693 17 93

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793