Appspotr och Hoodins branschlösning till offentlig sektor rullas ut på marknaden

Appspotr meddelar idag att den branschlösning till offentlig sektor som Hoodin och Appspotr tagit fram i samarbete nu har testats på marknad under mars och april månad av Hoodin med gott resultat. Lanseringen av branschlösningen sker i samarbete mellan de båda bolagen.

Hoodins branschlösning mot public sector bygger på tre olika användningsområden "use cases" och lösningen kommer med färdiga mallar samt att kunder kan skapa projekt för andra och kundunika behov. De tre användningsområdena och mallarna i lösningen för public sector är:

Service alerts

Bevaka och samla in digital information från tredje part som ansvarar för drift eller har ett serviceansvar avseende anläggningar och funktioner. Den samlade information kan därefter distribueras i olika feeds i appar och / eller på hemsidor.

Informationsbevakning för invånare, anställda och turister

Olika grupper av invånare har olika informationsbehov och liknande use caset för service alerts så producerar och publicerar verksamheter inom en kommun information i egna kanaler (Facebook, Twitter, appar, hemsidor t ex) som behöver bevakas, samlas in och distribueras via kommunens kanaler som riktas till olika segment av invånare, anställda och turister.

Omvärldsbevakning

Kommuner har behov att förstå sin omvärlden och ständigt hålla sig ajour med ändringar av regelverk, lagar och policies för kommunens olika verksamheter. Kommuner bör även bevaka hur andra kommuner förbättrar sin verksamhet nationellt och internationellt. Sist men inte minst bör kommuner bevaka trender och unika situationer som kan uppstå och som påverkar kommunens invånare.

Kommentar från vd, Hoodin Marcus Emne:

När vi beslutade oss för att ta fram och lansera en lösning för public sector så existerade inte Corona mer än att det hade kommit oroväckande nyheter från Kina. Ingen kunde vid den tiden förutse hur hårt detta virus skulle drabba världen. Ingen, och inte heller vi, kunde förutse det växande behov som kommuner, regioner och myndigheter skulle få avseende hantering av digital information vid en pandemi som Corona innebär. Vi hade redan innan Corona ett mycket bra erbjudande till segmentet, där vinsten av att använda Hoodin i kombination med lösningar får Appspotr har ett tydligt värde. Detta värde har marknaden som utgörs av kommuner, regioner och myndigheter mycket lätt att tolka just nu. Tillsammans med Appspotr har vi ca 70 existerande kunder som under maj och juni kommer att erbjudas testperiod (14 dagar) och därefter implementation. Nästa steg är bred utrullning till liknande aktörer i resten av Norden och därefter vidare ut i Europa. Likt andra branscher vi tar fram lösningar för så finns det tydliga lagar och regelverk för t ex kommuner avseende krav om att de måste ha upplysningsplikt till invånare, vilket styrker vårt erbjudande ytterligare.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Samspelet mellan Hoodin och Appspotr som plattform skapar ett unikt och mycket kraftfullt erbjudande som jag tror väldigt många aktörer inom kommuner, regioner och myndigheter kommer att köpa. Tids- och kostnadsbesparingen är mycket stor vilket kommer att vara ett försäljningsargument som kommer slå bättre nu än någonsin i dessa tider. Det ska bli mycket stimulerande att fortsätta samarbetet med Hoodin och nu rulla ut ett första gemensamt erbjudande på en stor marknad.

Om krav kring informationsgivning för kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter har olika krav och lagar att följa beroende på land. I Sverige är de två grundläggande lagarna kommunlagen och förvaltningslagen. Inom dessa lagar beskrivs hur service skall bedrivas och information skall ges till olika intressenter.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Hoodin

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793