Appspotr närmar sig målet om positivt kassaflöde

Appspotr har förstärkt sin finansiella position genom en optimering av kostnadsstrukturen och ett säkerställande av abonnemangsintäkter.

Appspotr meddelar idag en betydande utveckling i bolagets strategiska och finansiella riktning. Genom att genomföra kraftfulla åtgärder för att optimera kostnadsstrukturen, har Appspotr lyckats minska sin kostnadsmassa till cirka 800 TSEK per månad, från tidigare cirka 2,1 MSEK per månad och samtidigt säkrat stabila abonnemangsintäkter på cirka 500 TSEK per månad. Därmed närmar vi oss en av våra uppsatta milstolpar för bolaget, vilket syftar till att redovisa ett positivt månatligt kassaflöde.

Kommentar från Peter Wendel, ordförande i bolaget:

"Vårt PM daterat 2023-11-22, innebärande ett ordervärde om 662 TSEK ger oss ett gott tillskott till ovanstående abonnemangsintäkter samt en kvittens på initierade försäljningskampanjer. Vi fortsätter nu vårt arbete med att genom ökad försäljning uppnå ett efterlängtat positivt kassaflöde"

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793