REG

Appspotr meddelar utfall för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2

Appspotr AB (''Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i maj 2023 och riktade emission i september 2023. Totalt nyttjades 1 933 592 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 57,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Då samtliga teckningsoptioner inte nyttjades kommer Bolaget att nyttja samtliga garantiåtaganden om 0,65 MSEK, och Bolaget tillförs cirka 1,62 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 0,50 SEK.

Interimsaktier

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Appspotr med
1 933 592 aktier, från 8 676 605 till 10 610 197 aktier. Aktiekapitalet ökar med 135 351,44 SEK, från 607 362,35 SEK till 742 713,79 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 uppgår utspädningen till cirka 18,2 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Emission till garanter

Utöver den kommunicerade teckningsgraden kommer styrelsen att separat besluta om riktad emission av aktier till garanter, i enlighet med de principer som tidigare kommunicerats. Detaljerad information om denna riktade emission kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Göteborg den 29 november 2023

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

E-post: [email protected]

För ytterligare information:

Peter Wendel, Styrelseordförande
E-post: [email protected]

Mobil: +46 733 13 00 95

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793