Appspotr lanserar version 3.0 internt

Appspotr har lanserat version 3.0 av sin apputvecklingsplattform internt till affärsområdet Professional Services.

Professional Services skapar nu nya rutiner för sälj- och produktionsarbete och kommer att erbjuda både nya och gamla kunder app-som-tjänst på den nya plattformen. Med deras arbete och användning kvalitetssäkras plattformen innan bredare lansering. 

- Vi är väldigt nöjda och glada över att nu kunna lansera version 3.0 internt. Att ha en krävande intern kund i Professional Services ger oss fördelarna att vi med säkerhet kan veta att funktionaliteten i plattformen dels efterfrågas på marknaden och dels fungerar i skarpt läge innan vi lanserar externt. Vi har höga förväntningar på 3.0 och ser med tillförsikt framåt, säger vd Patric Bottne. 

I version 3.0 har hantering av data, vyer och logik separerats. Plattformen har även fått kraftfulla funktioner för användar- och behörighetshantering. Läs om de nya funktionerna nedan.

Snabbare och mer responsiva appar
Bättre prestanda i användarupplevelsen. Apparna kommer inte längre kräva en "launch"-skärm vilket kommer göra att apparna får en snabbare och mer responsiv känsla. Genom att ha data tillgänglig vid första launch kommer apparna vara snabbare och fungera bättre i offline-läge.

Användarhantering
Professionell användarhantering för krävande företagskunder och organisationer finns nu i plattformen. Användarhanteringssystemet gör det möjligt för att styra rättigheter för grupper och för enskilda användare. Till exempel kan en grupp skapas för designers som har rätt att ändra designen, en grupp för content creators som har rätt att lägga upp nytt innehåll i ett Dataset (se nedan) medan en publisher har rätt att publicera innehållet. 

Utöver användarhantering i CMS:et finns möjligheter för användarhantering på appnivå så att varje appanvändare får en unik upplevelse med relevant innehåll beroende på vilka rättigheter som kopplas till användarkontot. Administratören kan hantera olika användargrupper som exempelvis "inloggade användare" och "icke inloggade användare" och ge rätt person tillgång till rätt innehåll.

Organisationshantering
Man kan nu skapa och hantera organisationer i plattformen. Detta möjliggör att partners, återförsäljare och större företag kan ha full koll på sina kunder och appar genom att skapa organisationer med tillhörande användare.

Datasets
Datahanteringen har separerats från vyerna i apparna, vilket gör att det inte längre finns några begränsningar i hur data presenteras. I Datasets kommer man kunna skapa upp en Excel-liknande struktur för information som sedan kan visas upp i en vy som man skapar i vybyggaren. Datasets kan skapas manuellt eller genom att ladda upp information från Excel-filer.

Vybyggare
Den nya vybyggaren sätter flexibilitet i fokus och gör det möjligt att skapa helt egna vyer utifrån till exempel ett Dataset eller skapa en helt specialiserad vy för till exempel onboarding-skärmar.

Strukturbyggare
Med Strukturbyggaren byggs logiken och strukturen i appen upp med full överblick genom att dra och släppa kopplingar mellan vyer och funktioner i en sk storyboard. Definiera en startpunkt i appen och bygg sedan upp flödet med hjälp av vyer, dataset och kodblock. In- och utdata definierar hur en app beter sig. Till exempel blir en knapp i en vy utdata som går vidare till nästa vy i strukturbyggaren.

Push-notifieringssystem
Mer avancerad och oberoende pushfunktionalitet. Den nya pushfunktionen är skapad och styrd av Appspotr och är inte längre beroende av tredjepart. Även webb-push kommer integreras.

Style/Designverktyg
Hög flexibilitet i designverktyget gör det möjligt att skapa helt unika appar. Dessutom finns möjlighet att skapa tillfälliga designteman som aktiveras vid behov, till exempel vid jul. Designverktyget ger möjlighet att definiera flera olika designer. 

Förhandsgranskning av app
Förhandsgranskningen av appar har gjorts mer flexibel och sker nu direkt i browsern på datorn, mobiltelefon eller surfplattan. Det gör att man inte behöver en specifik device för att kunna se hur appen kommer att se ut på en sådan enhet.

Mediahantering 
Mediehanteringen har gjorts mer kraftfull och ger större möjligheter att definiera hur en bild ska visas i en vy.

PWA
PWA står för Progressive Web App och är i princip en mobil webbsida med extra funktionalitet såsom lokal caching (möjligheten att använda webbsidan offline), push-notifikationer och ett enkelt sätt att lägga till webbsidan som en app i sin telefon. Detta kommer finnas som nytt alternativ vid sidan av native appar till iOS och Android i Appspotr.

Funktioner som kommer att lanseras efter att Professional Services etablerat kunder med behovet och därmed kvalitetssäkrat funktionen

Data sources
Datasources ger möjligheter att visa och hantera extern data i apparna direkt i plattformen. Att kunna koppla extern data till apparna har tidigare bara varit möjligt med traditionell apputveckling. Datasets är en del av Data sources. 

Cloud code
Ytterligare funktionalitet som tidigare enbart gick att lösa med traditionell apputveckling. Ger möjlighet att skapa sin egen kod som antingen körs på Appspotrs servrar eller direkt i apparna. 

Moduler
Moduler är en samling av fördefinierade vyer, kodblock och Data sources redo för användning i strukturbyggaren, ungefär på det sättet man väljer moduler i dag. Moduler kan skapas av alla i CMS:et och sedan sparas för eget bruk eller läggas ut till försäljning i Marknadsplatsen. Denna funktionalitet kommer göra alla användare till utvecklare och bidra till att ekosystemet av appmoduler växer. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793