Appspotr lanserar lösning på bolags dataskyddsutmaningar

Tidigare under hösten har Appspotr rapporterat om den kommande lanseringen av Cyan, en applösning för avancerad internkommunikation i komplexa organisationsstrukturer. Vi har idag glädjen att meddela att vi i enlighet med tidigare kommunicerade planer, mjuklanserar vår förstklassiga lösning Cyan och inleder implementering hos våra första storkunder.

Dataskyddsförordningen eller GDPR, som började gälla våren 2018, associerar folk mest med myriader av e-mail från diverse bolag där man under våren ombads godkänna deras GDPR-policy och hantering av personuppgifter. Den lagstadgade hanteringen av personuppgifter skapar utmaningar för smidig internkommunikation i komplexa organisationer där anställda, konsulter, leverantörer och andra samarbetsparter måste kunna kommunicera med varandra.

Genom lanseringen av Cyan finns det nu en tekniskt avancerad lösning som mycket smidigt möjliggör en-till-alla, en-till-flera eller en-till-en kommunikation i komplexa organisationsstrukturer, där hanteringen av personuppgifter redan är omhändertagen inför implementering och fullt ut anpassad enligt gällande lagstiftning.

Kommentar från vd Patric Bottne:

-Jag är ödmjuk och imponerad över hur snabbt vår organisation, efter förvärvet av Appsales tidigare i höstas, har integrerats och samarbetar för att kunna lansera förstklassiga produkter enligt plan. Cyan är en viktig och central produkt i vår portfölj, där de förväntade kunderna är storbolag med komplexa organisationer, med stora behov för internkommunikation anpassad till gällande lagstiftning relaterad till hantering av personuppgifter. Jag ser fram emot att under hösten och vintern kunna rapportera om lyckade implementeringar hos våra kunder. Orderstocken växer och innehåller välkända bolagsnamn.

Kommentar från Appsales vd Carsten Sparr:
- Våra två organisationer har integrerats på ett föredömligt sätt och det är en glädje att känna den energi som genomsyrar hela gänget. Appar byggda på den nya Cyan plattformen minimerar det arbete som våra kunder annars hade varit tvungna att lägga på hantering av personuppgifter och erbjuder samtidigt en mycket smidig internkommunikation direkt i mobilen. Vår säljorganisation möter kraftigt ökande efterfrågan varvid vi nu också expanderar för vidare tillväxt.

Cyan-plattformen har tagit 24 månader att utveckla och är nu - enligt tidsplan och inom budget - redo för så kallad mjuklansering. Cyan är anpassad för komplexa organisationer med avancerade kommunikationsbehov. Cyan skräddarsys efter kundens önskemål, är fullt kompatibel med IOS och Android och möjliggör smidig kommunikation på en mängd olika sätt och fullt ut anpassad efter gällande lagstiftning rörande hantering av personuppgifter. 

Kunder, intresserade av Cyan når oss enklast via [email protected]

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793