Appspotr integrerar Hoodins lösning i sin plattform

Appspotr meddelar idag att man påbörjar projekt för att integrera Hoodins lösning i sin plattform.

Hoodins är en tjänst för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Genom Hoodins tjänst kan man skapa automatiserade innehållsflöden till Appspotrs plattform som kan presenteras i appar.

Appspotr och Hoodin har tidigare genomfört pilotprojekt tillsammans och nu genomför man en fullskalig integration i Appspotrs plattform. Genom integrationen kan både Appspotr och Hoodin hitta nya affärer genom varandras plattformar och kunder samt genom gemensamma kampanjer. Integrationen räknas man med är klar inom de närmaste månaderna.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Att integrera mot olika typer av systemlösningar och digitala tjänsteleverantörer är en ny möjlighet i vår nya version av plattformen och som skapar helt nya värden för våra kunder. Det öppnar upp kanaler mot nya målgrupper som tidigare inte var möjligt. Vårt samarbete med Hoodin är en riktig win-win där båda bolagen kan erbjuda varandras tjänster mot sina egna kunder och målgrupper. Det känns väldigt spännande att vi nu påbörjar ett integrationsprojekt med Hoodin och kan starta kampanjer tillsammans.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februri 2020.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793