Appspotr inleder en större rekryteringsrunda

Appspotr inleder en större rekryteringsrunda för att bemanna den nya organisationen inför en tillväxtfas. Totalt kommer personalstyrkan nästan att dubblas.

Appspotr fortsätter att rusta för en kraftig kommersiell uppskalning efter att det strategiska förvärvet av Appsales slutförts den sista oktober. I och med förvärvet förenades Appspotrs unikt skalbara tekniska plattform med Appsales starka försäljningskompetens och färdiga appkoncept. 

Det första steget på tillväxtresan var att sätta en organisation som gör att potentialen i koncernens alla ben tas tillvara på bästa sätt. Det har gjorts genom en uppdelning i de två affärsområdena Systems och Professional Services. Nästa steg är att öka personalstyrkan. Det handlar om utvecklare, säljare och ledningspersonal i koncernens alla bolag: moderbolaget Appspotr AB, samt dotterbolagen Appsales Sweden AB och Appspotr Asia Inc.

Kommentar från vd Patric Bottne:
- Vi inleder nu en rekryteringsperiod för att stärka upp organisationen. Vi behöver mer personal för att hantera plattformen och dess kringtjänster inom affärsområdet Systems samt skala upp försäljningen inom affärsområdet Professional Services. Vi räknar med att ha rekryterat klart det vi behöver till slutet av Q1 2019. När vi är klara är målet att vi nästan dubblat arbetsstyrkan.

Kommentar från Appsales vd Carsten Sparr:
- Vi ser en stark efterfrågan på marknaden för appbaserade lösningar och som en del av Appspotr-koncernen har vi nu möjligheten att skala upp vår försäljning och möta den efterfrågan på ett sätt som inte var möjligt för oss som fristående bolag. I takt med att fler säljare rekryteras kommer vi att kunna öka vår tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793