AppSpotr: Idag inleds AppSpotrs företrädesemission

Idag startar teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 24 juli 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,9 MSEK. 

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att etablera AppSpotr i Asien genom att bilda ett samägt bolag, "AppSpotr Asia", tillsammans med det Hong Kong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. AppSpotr Asia kommer att bearbeta den asiatiska marknaden i syfte att ingå samarbeten med strategiska partner samt erbjuda Bolagets tjänster till bolag med stora kundvolymer. AppSpotr kommer i anslutning till etableringen i Asien genomföra tekniska anpassningar av dagens plattform samt rekrytera personal som kommer arbeta i Hong Kong.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  • Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 6,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 1 581 508 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 3 juli 2017 till och med den 24 juli 2017. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 3 juli 2017 till och med den 20 juli 2017.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 juli 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i slutet av augusti 2017.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit cirka 5,3 MSEK i ej säkerställda teckningsförbindelser, vilket utgör cirka 51 procent av emissionen.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

 Filmade presentationer

Finwire TV gjorde en intervju med VD Patric Bottne den 30 juni 2017 vilken finns att tillgå på länk: https://youtu.be/VeMq_kAvjeY.

VD Patric Bottne berättade i en intervju om affären med Novel Unicorn och finns att se på länk: https://youtu.be/frgum0IH7fI.

Bolaget medverkade den 8 maj 2017 vid Aktiespararnas aktiedag i Göteborg. En filmad presentation finns att tillgå på länk: https://youtu.be/hkNb_YZpp6Q.

Projektledare och emissionsinstitut

AppSpotr har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen.

För ytterligare informatin kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793