Appspotr har tecknat villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 MSEK

Appspotr har ingått ett villkorat avtal om att förvärva ett svenskt bolag med ett Sri Lanka-baserat dotterbolag för 3,5 MSEK. Det förvärvade bolagets dotterbolag skall rekrytera utvecklare i Sri Lanka, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.

Appspotr har den 27 augusti 2021 ingått ett villkorat avtal med Bobby Spencer, ägaren av konsultbolaget Twire Ltd, om förvärv av ett nybildat svenskt bolag som i sin tur kommer äga ett dotterbolag i Sri Lanka. Syftet med affären är att förvärva bolaget på Sri Lanka som avser att anställa 6-7 utvecklare så att Appspotr därigenom blir mindre beroende av externa IT-konsulter. Detta innebär att förvärvet förväntas minska Appspotrs löpande kostnader för utveckling.

- Det här förvärvet utgör en del av Appspotrs pågående expansion och ger oss tillgång till värdefull utvecklingskompetens till betydligt lägre kostnader jämfört med att anlita externa IT-konsulter. Dessutom skapar vi en skalbar plattform med egna utvecklare som gör det möjligt att vid behov utöka våra utvecklingsresurser under Appspotrs fortsatta tillväxtresa, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

Om samtliga villkor för förvärvet är uppfyllda och de tilltänkta utvecklarna följer med samt arbetar kvar efter förvärvet, uppgår köpeskillingen till 3,5 MSEK. Av köpeskillingen erläggs 2,5 MSEK kontant vid överlåtelsen och 1 MSEK erläggs efter ett år, antingen kontant eller genom kvittningsemission (enligt vad Appspotr beslutar).

Förvärvet är i huvudsak villkorat av att:

  1. dotterbolaget på Sri Lanka bildas och anställer de tilltänkta utvecklarna.
  2. Appspotr genomför en undersökning av det svenska bolaget och det Sri Lanka-baserade dotterbolaget och är nöjd med undersökningen.

Förvärvet är tänkt att genomföras inom 90 dagar under förutsättning att ovan villkor är uppfyllda.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected] , www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793