Appspotr förstärker sitt erbjudande inom app som en tjänst - startar Appspotr Studios

Appspotr meddelar att bolaget renodlar sitt erbjudande till kunder som önskar en helt färdig applösning att abonnera på. Detta genom att lansera Appspotr Studios - en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.

Även om det är enkelt att bygga egna appar med Appspotr-plattformen önskar sig många kunder, både i Sverige och internationellt, en helt färdig lösning med app som en tjänst att abonnera på. För att bättre möta denna efterfrågan byter Appspotrs dotterbolag Appsales Sweden AB nu namn till Appspotr Studios AB och får som huvudfokus att sälja färdiga appkoncept baserade på low code till kunder som har ett Appspotr 3-abonnemang. 

- Den här förändringen förväntas öka våra abonnemangsintäkter över tid, vilken är själva grunden i vår affärsmodell. Genom att kunna erbjuda färdiga appkoncept som en tilläggstjänst till våra abonnemang i stället för, som tidigare, i form av en fristående tjänst förenklas även beslutsprocessen för nya kunder, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

Appspotr Studios-konceptet kommer även att utgöra en viktig del av bolagets kommande internationella expansion.

- Vår ambition är att efterhand sätta upp kontor i olika länder som kan serva lokala kunder. Här blir möjligheten att kunna ta fram lokalt anpassade appkoncept till abonnemangskunderna en viktig del i vårt totala erbjudande, förklarar Patric Bottne.

Appspotr planerar att rekrytera fler appdesigners till Appspotr Studios i takt med efterfrågan ökar från kunder, så väl i Sverige som på de nya marknader där bolaget kommer att etablera sig.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793