Appspotr Asia startar bolag och öppnar kontor i Shanghai

Appspotrs intressebolag Appspotr Asia i Hong Kong har bildat ett bolag inne i Kina och öppnat ett kontor i Shanghai.

- I linje med den positiva utvecklingen av den nya och kraftfulla Appspotr-plattformen 3.0, har Appspotr Asia också gjort sig ytterligare redo för affärsverksamheten i Kina genom sin nyligen genomförda registrering av ett kinesiskt bolag i Shanghai, säger Dave Wu, managing partner för Novel Unicorn.

- Novel Unicorn bedömer att Appspotr Asia med den nya versionen på plats i Kina och Asien, efter att den anpassats både juridiskt och kommersiellt till kinesiska förhållanden, kommer att kunna gå vidare med att erbjuda Appspotrs tjänster till potentiella användare i Kina. 

- Dessa användare kommer delvis att komma från avtalen med de sedan tidigare kommunicerade SaaS-partnerbolagen. Novel Unicorn ser också att Appspotr Asia genom bolaget i Shanghai, förutom de tre SaaS-partnerbolagen, skall ha ytterligare partners att jobba med under 2019. 

- Utifrån dessa förutsättningar är Novel Unicorn trygga i genomförandet av nästa milstolpe, som strukturerats i samarbetsavtalet med Appspotr AB sedan mitten av 2017, fortsätter Dave Wu.

Ytterligare information

Appspotr (Shanghai) Network Technology Co. Ltd ägs till 100% av Appspotr Asia Ltd.

Kontorets adress är Room 36891, Building 3, Panyuan Road, Changxing, Chongming District, Shanghai.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793