AppSpotr Asia slutför avtal och inleder pilotprojekt med Mishu Technologies dotterbolag iRegister

AppSpotr Asia har tecknat avtal om ett pilotprojekt för appar till restauranger med Mishu Technologys dotterbolag iRegister baserat på det tidigare kommunicerade samförståndsavtalet. Som en konsekvens av avtalets tecknande gör iRegister en up front-betalning på 3,6 miljoner SEK till AppSpotr Asia.

Som det kommunicerades i ett pressmeddelanden den 11 september avser pilotprojektet en appbaserad tjänst för restauranger där det går att boka bord, beställa hämtmat, betala med mera. Syftet är bland annat att testa hur tjänsten fungerar på marknaden. Vilka funktioner behövs? Hur marknadsförs tjänsten bäst? Osv. 

Pilotprojektet ska också undersöka hur affärsmodellen för appen ska se ut. I dagsläget finns en modell som ger en licensintäkt på 3 600 kronor per år. I detta projekt kommer vi validera att vertikalens affärsmodell är effektiv och att den kan återupprepas. Det ska ska utvärderas i projektet där appar levereras till 1 000 restauranger.

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:
"En sak som har blivit tydlig för oss när vi har diskuterat affärer i Kina är att det finns väldigt många olika intäktsströmmar inom appekonomin och att det bästa sättet att ta betalt därför inte alltid är per app. Ibland är det till och med affärsmässigt dumt. Vi kommer därför att utvärdera från fall till fall vilket affärsupplägg som fungerar bäst och som låter oss maximera värdet av vår plattform. I det här fallet med Mishu och iRegister har vi ett antal sätt i åtanke och det ska nu bli spännande att utvärdera dessa."

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017.

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793