AppSpotr AB: Sista dag för handel med BTA

AppSpotr AB ("AppSpotr") genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 24 juli 2017. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 320 procent och totalt har 1 581 508 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 augusti 2017.

Den 17 augusti 2017 registrerades 1 581 508 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 316 301,60 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 29 augusti 2017. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i AppSpotr till 11 839 789 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 367 957,80 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793