AppSpotr AB: Inställd årsstämma

Styrelsen i AppSpotr AB har beslutat att ställa in årsstämman den 29 september 2017 (vilken kommunicerats i bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017). 

Nytt datum för årsstämman är den 20 oktober 2017 och kallelse kommer att gå ut den 22 september 2017. Anledningen till att årsstämman senareläggs är att kallelse inte skett i tid för att årsstämman ska kunna hållas den 29 september 2017.

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om AppSpotr Asia Ltd

AppSpotr AB äger 30 procent av AppSpotr Asia, de resterande 70 procenten ägs av Novel Unicorn. I takt med att milstolparna i avtalet mellan AppSpotr och Novel Unicorn uppnås kommer AppSpotr att byta teckningsoptioner för aktier i AppSpotr mot aktier i AppSpotr Asia. När alla milstolpar har uppnåtts kommer AppSpotr Asia att vara ett helägt dotterbolag och Novel Unicorn kommer att vara AppSpotrs nya huvudägare.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793