Appspotr AB har förhandlat om tidigare konvertibla låneavtal

De låneavtal som Appspotr AB enligt pressmeddelande från den 17 april 2018 ingått med Modelio Equity AB och Sonny Johansson har förhandlats om. De nya villkoren beskrivs nedan och börjar gälla från det att Appspotr AB genomför en företrädesemission.

Bakgrund
Den 17 april 2018 kommunicerade Appspotr AB att man tagit upp lån på totalt 4 MSEK från Modelio Equity AB (2 MSEK) samt Sonny Johansson (2 MSEK). Lånen löper med 12% ränta till och med mars 2019. Långivarna har enligt låneavtalen möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivarna den 1:a varje månad och sker då med 15% rabatt mot aktuell kurs. Denna kvittning av lånen har varit ett villkor i förvärvet av Appsales (se pressmeddelande 2018-08-31) och anses gagna aktieägarna och ske på marknadsmässiga villkor.

Enligt pressmeddelande från Appspotr den 20 juni kvittades delar av lånen (totalt 999 996,80 kronor) mot totalt 284 090 aktier.

Nya lånevillkor
Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en överenskommelse som innebär att Appspotr, senast tre dagar efter det att bolagets nästa företrädesemission registrerats hos Bolagsverket, ska betala tillbaka lånen inklusive upplupen ränta, förutom ett belopp om totalt 2 MSEK (vilket fördelas 1 MSEK per långivare), vilket ska ligga kvar som lån till Appspotr. 

I samband med återbetalningen träder följande nya villkor i kraft för de kvarvarande lånen. Lånen löper med 16% i ränta och förfallodag är den 1 juli 2019. Långivarna äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i kommande företrädesemission (se pressmeddelande 2018-08-31) uppräknad med 10 procent, vilket motsvarar 1,925 kr. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 3,85 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånen ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i kommande företrädesemission uppräknad med 10 procent. De nya framförhandlade lånevillkoren ger Appspotr bättre förutsättningar vid kvittning än tidigare lånevillkor.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793