AppSpotr AB: Bolagets företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om cirka 320 procent

Den 24 juli 2017 avslutades teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK tecknades till cirka 32,8 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 320 procent. Genom företrädesemissionen emitteras totalt 1 581 508 aktier. Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader (cirka 0,9 MSEK).

I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission om 769 231 aktier till Novel Unicorn Ltd. vilket motsvarar cirka 5 MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 26 juli 2017. Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår per idag till 10 258 281 aktier. Efter genomförd registrering av företrädesemissionen kommer antalet aktier att uppgå till totalt 11 839 789 aktier.

Genom både företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs AppSpotr totalt cirka 14,4 MSEK efter emissionskostnader.

VD Patric Bottne kommentar: 

Det är väldigt glädjande att se att så många tror på oss och att emissionen övertecknades. Nu har vi kapital för att genomföra vår Asien satsning tillsammans med Novel Unicorn. Det handlar om tekniska anpassningar av vår plattform för kinesiska marknaden samt anställning av ny personal. Vi kommer att bemanna vårt nya kontor i Hong Kong med egen personal för att driva fram affärer via lokala partners. Vi ser en god möjlighet att inom de närmaste 24 månaderna etablera en ledande position som apputvecklingsplattform i Asien.

Tilldelning i emissionen

Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 37,3 MSEK. 1 405 937 aktier tilldelas tecknare med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 88,9 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut under början av nästa vecka (v. 31). Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår idag till 10 258 281 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 051 656,20 SEK. Som ovan nämnts beaktar denna information den nyligen genomförda registreringen av den riktade emissionen. När även företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i AppSpotr att uppgå till 11 839 789 SEK och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 367 957,80 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA ("Betald Tecknad Aktie") kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske i slutet av augusti 2017.

Projektledare vid emissionen

InWest Corporate Finance var AppSpotrs projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK agerade emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793