Handelsinformation

Kortnamn AERW-B
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
AERW-B SE0009346299 Spotlight Stock Market

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37