REG
Kommuniké från extra stämma Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ) ägde rum idag den 5 december 2023 kl. 10.00 i Stockholm. Beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offe...
REG
Delårsrapport för tredje kvartalet Sammandrag delårsrapport Q3 2023 med vd-ord Kvartal 3, 2023 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 18 155 (1 756) Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till 7 241 (-2...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 5 december 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare so...
REG MAR
Aerowash beslutar om riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt Styrelsen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 27 juni 2023, beslutat om en riktad emission av ko...
REG MAR
Indisk partner tecknar serviceavtal med Air India Bolagets partners för Indien (Aerotech och Air India SATS) har meddelat att man ingått ett flerårigt serviceavtal med Air India-koncernen avseende tvätt av hela Air India-koncern...
REG MAR
Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag Aerowash meddelade den 27 juni att investmentbanken som Novak Aviation ("Novak") anlitat hade arbetat sig fram till att ha djupare kontakter med främst en handfull finansiella in...
REG MAR
Halvårsrapport Sammandrag delårsrapport Q2 2023 med vd-ord Kvartal 2, 2023 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 993 (3 172) Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till -4 267 (-2...
REG MAR
Aerowash erhåller genombrottsorder i Förenade arabemiraten Aerowash har erhållit en order för leveranser till Förenade arabemiraten värd motsvarande 85 miljoner kronor. Beställningen av Bolagets flygplanstvätt, modell AW3, kommer från Ec...
REG
Kommuniké från årsstämma den 27 juni 2023 Den 27 juni 2023 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman. • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för...
REG MAR
Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag Den 26 april meddelande Aerowash att Investmentbanken som Novak Aviation anlitat för att säkra finansiering för utköpet då bedömde att ett investeringsavtal skulle vara på plats...
REG MAR
Aerowash tecknar distributionsavtal för Kina samt erhåller genombrottsorder Aerowash har tecknat ett femårigt distributionsavtal för den kinesiska marknaden med en lokal partner. Det sammanlagda kontraktsvärdet över fem år uppgår till motsvarande cirka 1...
Lansering av strategiskt partnerskap i branschen Som kommunicerades i PM den 1 juni 2023 har Aerowash tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Socomore - en ledande fransk vätsketillverkare - avseende framförallt gemensam mar...
Lyckad driftsättning av Aerowash AW3 i Indien Aerowash har framgångsrikt driftsatt flygplanstvätten AW3 i Indien för servicebolaget Air India SATS (AISATS). "Jag är otroligt stolt över vad vi fått till i denna leverans. Det...
REG
Årsredovisning för 2022 Aerowash publicerar härmed årsredovisningen för 2022. Tel: 073-679 39 37E-post: [email protected] Krickvägen 22, 803 09 Gävle www.aerowash.com Aerowash erbjuder produkt...
REG MAR
Aerowash tecknar strategiskt samarbetsavtal med fransk vätskeleverantör Aerowash har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med det franska bolaget Socomore. Avtalet innebär att parterna på exklusiv och global basis ska samarbeta avseende marknadsför...
REG
Kvartalsrapport för första kvartalet Sammandrag delårsrapport Q1 2023 med vd-ord Kvartal 1, 2023 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 621 (7 855) Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 005 (1 1...
Förtydligande angående uppköp Aerowash förtydligar härmed följande. Bolaget har i tidigare PM kommunicerat att Novak Aviation och dess investmentbank meddelat att ett investeringsavtal beräknas vara på plats...
REG
Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ) Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 27 juni 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som ö...

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37