REG
Bokslutskommuniké för 2022 Sammandrag bokslutskommuniké 2022 med VD-ord Kvartal 4 i sammandrag • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 798 Kkr (1 697 Kkr). • Rörelseresultat för perioden uppgick t...
Upptagande av brygglån - förtydligande Upptagande av brygglån Bolaget har tagit upp ett brygglån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet. Lånet löper med sedvanliga villkor och förfaller till betalning den 25 juni 2...
REG MAR
Upptagande av brygglån Bolaget har tagit upp ett brygglån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet. Lånet löper med sedvanliga villkor och förfaller till betalning den 25 juni 2023. Denna information...
REG MAR
Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag Aerowash meddelade den 31 oktober att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av dess helägda dotterbolag (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy sam...
REG
Delårsrapport tredje kvartalet 2022 Sammandrag delårsrapport Q3 2022 med vd-ord Kvartal 3, 2022 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 756 (1 011) Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 183 (-3...
REG MAR
Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag Aerowash meddelade den 31 oktober att bolaget kallar till extra bolagstämma den 5 december för att besluta om överlåtelse av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB...
REG MAR
Genombrottsorder i Sydostasien Aerowash har fått en order på två stycken AW3. Ordervärdet uppgår till cirka 9,3 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2023. Därutöver kommer Aerowash löpande lev...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfir...
REG MAR
Aerowash har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av dess helägda dotterbolag Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc. Aerowash AB (publ) ("Aerowash", "Säljaren" eller "Bolaget") har idag den 31 oktober 2022 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation LLC ("Köparen") om överlåtelse av Bol...
Styrelsen har erhållit och accepterat bud från US Aviation Services Styrelsen har mottagit ett skriftligt bud från US Aviation Services (USAS) enligt vilket USAS erbjuder sig att förvärva 100 % av aktierna i dotterbolagen Nordic Aerowash Equipmen...
Kvartalsrapport Sammandrag första halvåret 2022 med vd-ord
Flaggningsmeddelande Aerowash AB meddelar härmed att Nordic Ground Support Holding AB, Adler Invest AB samt Nesher Invest A/S har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den sakutdelning av...
Uppdatering angående strukturaffär med US Aviation Services Under sommaren har en ny AW3 tagits i kommersiell drift i Helsingfors. Den nya modellen fungerar mycket bra och är ett stort steg framåt i utvecklingen för bolaget. Aerowash komm...
Kommunike från årsstämma i Aerowash AB (publ) Den 16 juni 2022 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman. • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för...
Delårsrapport första kvartalet 2022 Sammandrag med VD-ord Kvartal 1, 2022 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr. • Resultat efter finansiella...
Förtydligande angående uppdatering strukturaffär med US Aviation Services Som tidigare meddelats under dagen har US Aviation meddelat att man nu avser att gå vidare med transaktionsprocessen avseende förvärv av Aerowash verksamhet. Båda parter har utse...
Uppdatering angående strukturaffär med US Aviation Services Som tidigare rapporterats var mässan i Dallas mycket lyckad. Ett flertal flygbolag har begärt demonstrationer. US Aviation tillsammans med Aerowash planerar att påbörja dessa dem...
Årsredovisning för 2021 (rättelse) I den tidigare publiceringen kom revsionsberättelsen inte med. Härmed publiceras årsredovising samt revisionsberättelse för 2021.  Tel: 073-679 39 [email protected] ww...

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37