Pressmeddelanden

Patentansökan godkänd i Kina Den kinesiska patentmyndigheten har meddelat att bolagets patentansökan har godkänts. Patent kommer att utfärdas inom kort. Aerowash VD Niklas Adler kommenterar: "Med ett patent...
REG
Bokslutskommuniké för 2022 Sammandrag bokslutskommuniké 2022 med VD-ord Kvartal 4 i sammandrag • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 798 Kkr (1 697 Kkr). • Rörelseresultat för perioden uppgick t...
Upptagande av brygglån - förtydligande Upptagande av brygglån Bolaget har tagit upp ett brygglån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet. Lånet löper med sedvanliga villkor och förfaller till betalning den 25 juni 2...
REG MAR
Upptagande av brygglån Bolaget har tagit upp ett brygglån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet. Lånet löper med sedvanliga villkor och förfaller till betalning den 25 juni 2023. Denna information...
REG MAR
Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag Aerowash meddelade den 31 oktober att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av dess helägda dotterbolag (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy sam...
REG
Delårsrapport tredje kvartalet 2022 Sammandrag delårsrapport Q3 2022 med vd-ord Kvartal 3, 2022 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 756 (1 011) Kkr. • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 183 (-3...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37