Villkorat avtal om riktad emission undertecknat

Aerowash har ingått ett villkorat avtal med en grupp privata placerare för en riktad emission av aktier för minst 4 mkr och max 5 mkr att effektueras under slutet av juli 2018. Anledningen till tidsutdräkten är att emissionen förutsätter beslut på årsstämman den 30 maj 2018 samt att den nyemission som följer av lösen av teckningsoption TO1 B med slutdatum den 15 juni 2018 registreras och att dessa aktier har handlats i marknaden under en tid. Emissionskursen i den riktade nyemissionen fastställs utifrån en volymviktad snittkurs under en period därefter med 10% rabatt. Avtalet blir inte bindande förrän tecknarna lämnar in en undertecknad teckningssedel när kursen är fastställd. Detta beräknas först kunna ske under andra halvan av juli 2018.

Skälet till att Aerowash önskar genomföra en riktad nyemission (och därmed avvika från aktieägarnas företrädesrätt) är att bolaget knutit till sig en grupp professionella investerare som kommer att bidra med kompetens och kontakter till gagn för bolaget och aktieägarna.

"Denna emission hjälper oss med erforderligt rörelsekapital för att möta efterfrågan i marknaden. Flera sådana förhandlingar förs för närvarande och marknadsläget ser väldigt positivt ut. Dessutom tillförs bolaget professionella investerare som kommer bidra till bolagets utveckling." säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37