REGMAR

Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag

Aerowash meddelade den 31 oktober att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av dess helägda dotterbolag (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) där tillträde och betalning beräknades ske i mitten av december 2022.

Aerowash meddelade den 30 november att Novak Aviation LLC avser att fullfölja förvärvet men att man behöver mer tid för att slutföra överlåtelsen.

Köparen har förklarat begäran om mer tid med att en ankarinvesterare oväntat drog sig ur. Novak Aviation har därför nu anlitat en finansiell rådgivare, en amerikansk investmentbank, med syfte att säkra finansiering för att kunna slutföra förvärvet i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

Aerowash styrelse har godkänt en förlängning av avtalet där tillträde och betalning beräknas ske senast i slutet av april 2023.

Aerowash VD Niklas Adler kommenterar: "Jag och styrelsen ser positivt på att Novak Aviation nu får biträde av en investmentbank för att säkra upp finansieringen för utköpet. Jag har personligen varit i kontakt med investmentbanken och har fått ett mycket gott intryck. De har ett särskilt sektorfokus mot flygindustrin och de biträder löpande vid transaktioner i branschen. Med bankens biträde och nätverk bedömer vi att det finns goda förutsättningar att slutföra transaktionen inom den angivna tidsramen."

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-09 08:43 CET.

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37