Svensk robot löser hållbar flygplanstvätt när flygmarknaden lyfter

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg

Emissionsaktuella Aerowash är en patentsökt svensk robot-lösning på ett miljö- och kostnadsproblem som flygbolagen måste tackla när Corona-restriktionerna lyfts. För att flyga ekonomiskt och hållbart tvättas flygplan exteriört regelbundet, ett arbete som oftast utförs manuellt med användning av stora mängder vatten, kemikalier och i en krävande arbetsmiljö. På de två största marknaderna för inrikesflyg, USA och Kina, har inrikesflyget redan återhämtat sig och här finns Aerowash med sin robot i partnerskap och Joint Ventures.

"Efter Coronakrisen förväntar sig kräsna resenärer ett hållbart flyg. Bolagen har förståeligt nog dålig ekonomi och stort tryck på sig att bli mer effektiva. Med vår MaaS-lösning* kan våra partners hyra den nya robotmodellen AW18 och tvätta säkert, effektivt och hållbart" säger Niklas Adler, CEO på Aerowash.

Bolaget har inför en pågående företrädesemission gjort en marknadsanalys. Coronakrisen har fått många att tänka efter kring sitt resande och samtidigt är de uppdämda behoven av både affärsresor och privata resor stora. I IATA:s senast publicerade undersökning säger 57 procent att de avser att resa inom 2 månader efter att restriktionerna har upphört. 81 procent uppgav att de kommer vara mer benägna att resa efter att de har vaccinerats.

"Marknaden för automatiserade lösningar inom flygplanstvätt är till stora delar helt obearbetad. Vi har lätt att diskutera nya affärer och därför genomför vi en emission i detta intressanta läge för att kunna dra nytta av dessa möjligheter" säger Niklas Adler.

Även om flygtrafiken globalt enligt IATA minskade med cirka 90 procent vid en jämförelse av april 2020 med april 2019 (mätt i RPK - intäkt per passagerarkilometer) så har både den amerikanska och den kinesiska inrikesmarknaden klarat sig bättre jämfört med Europa och är nu i stort sett återhämtade till pre-Corona-nivå. Under kommande period 2021-2026 bedömer Boeing att det globala antalet civila flygplan ökar från 25 900 till 48 400, motsvarande 87 procent. Både potentiella och befintliga plan måste tvättas effektivt, miljövänligt och säkert.

"Den uppdaterade roboten AW18 lanseras sommaren 2021 och har längre räckvidd och flexiblare arm och borsthuvud än vår tidigare modell AW 12 som bland annat redan tjänstgjort i flera år på Helsingfors flygplats. Enligt våra egna beräkningar uppgår bolagets årliga, adresserbara marknad till minst 2 miljarder SEK " säger Niklas Adler.

Bolagets orderstock uppgick per 26 februari 2021 till cirka 10 MSEK och förväntas nu öka starkt då två nya term sheets tecknats avseende etablering av Joint Ventures i Kina och Gulfstaterna. Ökad efterfrågan i USA förväntas också bidra till en växande orderstock.

Bolaget startades 2013 av bröderna Niklas och Joakim Adler. Aerowash har starka säljpartners i de största flygmarknaderna USA, Kina och Mellanöstern. Koncernen med moderbolaget Aerowash AB (publ), listades på Aktietorget (idag Spotlight Stock Market) i februari 2017, och bolaget fick då ett betydligt ökat fokus på teknikutveckling. Nu genomförs en företrädesemission för att fylla på kassan och satsa ytterligare på sälj och marknadsföring.

*) = Machine As A Service

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37