Statusuppdatering Aerowash AB (publ)

Marknad

Den nordamerikanska marknaden ser fortsatt mycket lovande ut. Under juni månad genomfördes en fördjupad systemutbildning för Air Canada. Utbildningen var mycket uppskattad.

Samtidigt med denna utbildning genomfördes en demonstration av AW 12 hos Air Canada i Toronto för vår USA-distributör. Representanter för Air Canada redogjorde för sina positiva erfarenheter av AW 12.

Mot bakgrund av den lyckade demonstrationen och den positiva feedbacken från Air Canada är det vår bedömning att vår USA-distributör under hösten lägger beställningar på minst tre system (i enlighet med parternas avtal).

Även den europeiska marknaden ser lovande ut. Ett stort antal demonstrationer är planerade för hösten med några av de största europeiska flyg- och servicebolagen.

I Asien inväntas besked in en större upphandling.

Diskussioner har inletts med potentiell partner för Australien och Nya Zeeland.

I anslutning till Airbus-projektet kommer marknadsbearbetningen under hösten intensifieras med demonstrationer, inbjudningar för demonstrationer, kontakter och samarbeten med branschmedia m m.

Airbus

Aerowash har levererat teknisk dokumentation till Airbus enligt parternas avtal (steg 1). Airbus har inte haft några väsentliga anmärkningar på dokumentationen. Under hösten kommer steg 2 (verifiering i operativ miljö) genomföras på plats i Helsingfors.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37