Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen tillförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Aerowash BTA B är den 15 juli 2021. Stoppdag hos Euroclear är den 19 juli 2021 och de nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 21 juli 2021.

ISIN-kod för BTA B är SE0016074553 och kortnamn är AERW BTA B.

Genom registreringen avseende inbetald likvid om 21 924 781 SEK ökar Aerowash aktiekapital med 2 579 386,00 SEK till 9 517 513,00 SEK. Antalet B-aktier ökar med 2 579 386 till 9 317 513 B-aktier. Bolaget har även 200 000 A-aktier utestående.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. 

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37