Nytt Letter of Intent tecknat med US Aviation

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

Parterna har nu ingått en ny LOI som löper till och med den 31 maj 2020, per vilket datum ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat. 

Transaktionen kommer sedan underställas bolagsstämma i Aerowash för godkännande. Bolagets huvudägare har ställt sig positiva till transaktionen.  

I likhet med tidigare LOI är köpeskillingen bestämd till 16 MUSD på skuldfri basis. 

"Undertecknad och styrelsen gör samma bedömning som tidigare, dvs att US Aviation Services har förutsättningar som få andra att skala upp och exploatera detta unika koncept på kort tid. De är därför en logisk förvärvare av verksamheten. Styrelsen bedömer värderingen som rimlig och har därför beslutat att fortsätta förhandlingarna. Under vintern har det varit vissa organisationsförändringar på köparsidan som medfört förskjutningar i tidplanen för transaktionen. Under mars och april vill vi fokusera på driftsättning och implementation av våra system i USA så att detta blir bra. Men samtidigt vill båda parter fortsätta transaktionsprocessen. Därför behövs en tre månaders förlängning av LOIn." säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37