MoU för Kina och Egypten klara

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den kinesiska marknaden.

Vår kinesiska partner kommer påbörja marknadsinsatser på den kinesiska marknaden redan under våren med stöd av MoUn. Syftet är att MoUn därefter ska leda till ett mer omfattande partneravtal, vilket kommer att förhandlas under 2017.

Liksom i övriga delar av Asien förväntas den kinesiska flygmarknaden växa väldigt kraftigt de närmaste 20 åren, varför behovet av automatiserade lösningar är mycket stort.

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett egyptiskt distributionsbolag avseende den egyptiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den egyptiska marknaden. Avsikten är att MoUn ska mynna ut i ett mer omfattande partneravtal som kommer att förhandlas under detta år.

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37