Marknadsuppdatering från Aerowash

Aerowash går nu in i en mycket hektisk period. Det är därför ett bra tillfälle att uppdatera våra aktieägare om de marknadsaktiviteter som är planerade för det närmaste halvåret. 

Under början av april kommer vi tillsammans med vår amerikanska distributör - US Aviation - delta i en större mässa i Atlanta (MRO Americas). Mycket resurser har lagt på mässan, särskilt från US Aviations sida. Genom mässan och efterföljande aktiviteter kommer vi att ytterligare stärka vår position på den amerikanska marknaden. I månadsskiftet april/maj deltar vi i en mässa i Dubai (Dubai Airport Show). Vid mässan kommer vi ha möten med partners, presumtiva partners och kunder från regionen. Slutligen kommer vi under oktober delta i InterAirport Europe i München. Vid InterAirport kommer vi även att ha en AW 12 på plats för demonstrationer. 

Utöver dessa mässor kommer vi under perioden genomföra ett stort antal kunddemonstrationer med AW 12 i Helsingfors och i USA. I USA kommer de första demonstrationerna genomföras nu under april. Vi planerar även för demonstrationer på flera platser i Europa då detta har efterfrågats av kunder. 

I tillägg till ovanstående aktiviteter bearbetas löpande förfrågningar från presumtiva kunder och partners från alla delar av världen. Vår marknad och produkt är verkligen global.

Utifrån min horisont ser marknadsläget mycket positivt ut och jag har stora förhoppningar för framtiden för Aerowash.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]
Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37