Letter of Intent med US Aviation förlängs

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

Den 27 februari 2020 ingick parterna en ny LOI som löpte till och med den 31 maj 2020, per vilket datum ett aktieöverlåtelseavtal skulle varit undertecknat. I likhet med tidigare LOI bestämdes köpeskillingen till 16 MUSD på skuldfri basis. 

Den 8 maj 2020 beslutades om att förlänga denna LOI till den 31 oktober 2020 till följd av Covid-pandemin.

Aerowash styrelse har idag beslutat att medge ytterligare förlängning av LOIn till och med den 1 april 2021 på i övrigt oförändrade villkor.

Motiv för förlängning av LOIn

Aerowash skeppade fyra system under februari månad i år som anlände till USA i månadsskiftet mars/april. Enligt den ursprungliga planen skulle kommersiell drift påbörjas direkt. På grund av Covid-pandemin beslutade Delta Airlines att tillfälligt avbryta all utvändig tvätt av flygplanen under våren. Detta avbrott har sedan pågått till och med idag, vilket inneburit att de system som skeppades i våras har testats och godkänts, men de är ännu inte i kommersiell drift.

Enligt den information vi har per idag planeras kommersiell drift påbörjas hos Delta Airlines under de närmaste månaderna. US Aviation planerar därefter att genomföra förvärvet av Aerowash rörelse.

US Aviation har mot bakgrund av ovanstående begärt ytterligare förlängning av LOIn, till och med senast den 1 april 2021. Ambitionen är dock att genomföra transaktionen så snart som möjligt efter att den kommersiella driften kommer igång.

US Aviation har uttryckligen angett att man står fast vid köpeskillingen på 16 MUSD och att en handpenning ska erläggas så snart intäkter börjar genereras. 

Styrelsen för Aerowash gör den bedömningen att orsaken till att transaktionen ännu inte är genomförd är den pågående Covid-pandemin som inneburit att de system som levererades i våras ännu inte är i kommersiell drift. Styrelsen gör vidare bedömningen att transaktionen har mycket goda möjligheter att genomföras så snart detta kan ske. Styrelsen anser därför att en förlängning av LOIn är det bästa alternativet för Aerowash och dess aktieägare. 

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 11:50 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37