Korrigerad: Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Korrigering av sammandrag första halvåret. I sammandraget av rapporten som publicerades kl 11.23 angavs att rörelseresultatet för första halvåret var 2 056 691 kr. Rörelseresultatet för perioden var - 2 056 691 kr vilket också angavs i rapporten. 

Andra kvartalet 2017 

Andra kvartalet i sammandrag.

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 626 164 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 125 913 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 146 493 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -1 353 834 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,61 kr.
 •  Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till 749 091 kr.

Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 5 452 669 kr.

Första halvåret 2017 

Första halvåret i sammandrag 

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 176 465 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 056 691 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 123 927 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 123 927 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,96 kr.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37