REG

Kommuniké från extra stämma

Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ) ägde rum idag den 5 december 2023 kl. 10.00 i Stockholm. Beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

Följande beslut fattades av stämman.

Beslutes om att godkänna nyemission av konvertibler om nominellt belopp om 2.539.321 kronor till Reldab AB, Johan Lundquist samt Lars Westlund ("LEO-kretsen").

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37