Information om konvertering av konvertibla skuldebrev

I enlighet med vad som kommunicerades den 7 maj 2024 har flera innehavare av konvertibla skuldebrev i bolaget nu konverterat sina fordringar till nya aktier i bolaget enligt konvertibelvillkoren. Konvertering avseende serie KV 1 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 4.766.456 kronor och konvertering avseende serie KV 2 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 2.539.321 kronor. 

Genom konverteringen har totalt 974.102 nya B-aktier emitterats i bolaget. Efter konverteringen uppgår bolagets aktiekapital till 13.204.010 kronor fördelat på 200.00 A-aktier och 13.004.010 B-aktier.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37