REGMAR

Halvårsrapport

Sammandrag delårsrapport Q2 2023 med vd-ord

Kvartal 2, 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 993 (3 172) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -4 267 (-2 074) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 834 (-1 911) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 834 (-1 911) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,20) kr.
 • Likvida medel per den 30 juni 2023 uppgick till 536 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 juni 2023 uppgick till 20 282 Kkr.

Första halvåret, 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 13 614 (11 027) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 262 (-953) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 505 (-1 093) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 505 (-1 093) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,11) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

Bolaget tecknar ett agentavtal för Sydkorea. Avtalet är exklusivt och löper på två år.

Aerowash tecknar strategiskt samarbetsavtal och lanserar partnerskap med den franska vätskeleverantören Socomore.

Novak Aviation meddelar att man med investmentbankens bistånd beräknar slutföra sin

process med att säkra finansieringen för utköpet. Aerowash erhåller ingen ny tidplan.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Aerowash erhåller en order för leveranser till Förenade arabemiraten värd motsvarande 85 miljoner kronor. Beställningen av Bolagets flygplanstvätt, modell AW3, kommer från Economic Group Holdings ("EGH-gruppen").

VD-ord

Aerowash lägger bakom sig ett händelserikt andra kvartal och har rivstartat hösten med genombrottsordern på 85 MSEK till Förenade arabemiraten som kommunicerades igår.

Under kvartalet nådde vi flera viktiga milstolpar vilka lade grunden till den nyliga försäljningsframgången i Mellanöstern, och till de nya affärer som kommer. Lanseringen av det strategiska partnerskapet med den franska vätskeleverantören Socomore och den lyckade uppstarten i Indien tidigare i sommar var helt klart avgörande händelser för bolagets snabba utveckling.

Jag vill återigen lyfta fram det fantastiska jobb vårt team gjorde i samband med driftsättningen i Indien. Den förstklassiga supporten gav onekligen resultat.  Under min senaste resa i regionen var det särskilt uppmuntrande att få prata direkt med vår kund samt deras kunder (flygbolagen) och höra hur nöjda de är med vårt unika drywash-koncept, både med våra system och med vätskan.

Sydostasien och Mellanöstern är tveklöst regioner med enorma behov av frekvent utvändig flygplanstvätt. För att hålla planen rena krävs en helt annan intensitet på tvättandet jämfört med behovet på våra breddgrader, och i stora delar av Europa. I genomsnitt tvättas flygplanen tre till fyra gånger så ofta i Sydostasien och Mellanöstern jämfört med i Europa. Till detta kommer vattenrestriktioner vilket gör drywash-konceptet till en mycket attraktiv lösning.

De stora volymerna och det unika konceptet gör att serviceaffären blir väldigt intressant för de aktörer som är på eller vill komma in på detta nischsegment.

Härhemma väntar nu ett gediget arbete för att skala upp produktionen för att möta den växande efterfrågan. Vi bygger vidare på den organisatoriska grund som är lagd tidigare. Inköpsarbetet för kommande leveranser är i full gång!

Vad gäller transaktionsprocessen med Novak Aviation räknar jag med att vi lämnar en uppdatering inom kort.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37