Förlängning av Letter of Intent med US Aviation

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

Den 27 februari 2020 ingick parterna en ny LOI som löper till och med den 31 maj 2020, per vilket datum ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat. 

I likhet med tidigare LOI bestämdes köpeskillingen till 16 MUSD på skuldfri basis. 

Till följd av den pågående pandemin har parterna nu kommit överens om att förlänga denna LOI till den 31 oktober 2020.

"På grund av den pågående pandemin har det inte varit möjligt vare sig för oss eller US Aviation att genomföra en strukturaffär i det läge som råder. Det är en fullständigt unik och oväntad situation. Det finns dock ett starkt intresse att fortsätta förhandlingarna när omständigheterna börjar att normaliseras igen. Vi har därför beslutat att förlänga LOIn till den sista oktober i år."  säger Niklas Adler, VD för Aerowash. 

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37