REG

Delårsrapport för tredje kvartalet

Sammandrag delårsrapport Q3 2023 med vd-ord

Kvartal 3, 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 18 155 (1 756) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 7 241 (-2 183) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 227 (-2 478) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 227 (-2 478) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (-0,26) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 309 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 26 480 Kkr.

Kvartal 1-3, 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 31 770 (12 783) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 3 979 (-3 136) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 722 (-3 571) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 722 (-3 571) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,37) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Aerowash erhåller en genombrottsorder för leveranser till Förenade arabemiraten värd motsvarande 85 miljoner kronor. Beställningen av Bolagets flygplanstvätt, modell AW3, kommer från Economic Group Holdings ("EGH-gruppen").
 • Bolagets partners för Indien (Aerotech och Air India SATS) meddelar att man ingår ett flerårigt serviceavtal med Air India-koncernen avseende tvätt av hela Air India-koncernens flotta med Aerowash konceptet.
 • Aerowash erhåller information från investmentbanken som Novak Aviation ("Novak") anlitat om att ett amerikanskt PE-bolag ingått en avsiktsförklaring med Novak avseende finansieringen av förvärvet av Aerowash dotterbolag.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash genomför riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt.

VD-ord

Vår rapport för tredje kvartalet är den bästa någonsin! Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till drygt 18 MSEK och rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,2 MSEK. Ackumulerad omsättning för perioden januari till september uppgick till 31,8 MSEK.

Per den 30 september 2023 uppgick orderboken till 85 MSEK varav knappt 15 MSEK har intäktsförts i tredje kvartalet.

Vi har också varit aktiva med att finansiera bolaget för vidare tillväxt. Efter perioden genomförde Aerowash riktade emissioner av konvertibla skuldebrev som tillförde bolaget cirka 12,3 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolagets kassasituation har alltså förbättrats jämförts med vad som rapporteras per sista september. 

Under hösten levererade vi en andra maskin till Air India SATS. SATS har sedan uppstarten i somras genomfört över 200 tvättar med vårt unika dry wash koncept!

Efter ordern i augusti på 85 MSEK från Economic Group Holding (EGH) i Dubai har vi ytterligare utökat samarbetet. EGH har etablerat ett dotterbolag - Aerowash Aviation Solution LLC - som är det bolag vi kommer leverera maskiner till. I mitten av november ställde vi ut på Dubai Airshow tillsammans. Mässan blev en väldigt lyckad lansering av Aerowash i GCC-området och vi har nu på allvar etablerat vårt varumärke och koncept hos flertalet av de största aktörerna i regionen. Det var även tydligt att det finns ett stort intresse för konceptet från flertalet försvarsmakter. Vi har en demomaskin på plats i Dubai och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen i denna mycket dynamiska region, där flygindustrin är "big business".

Under hösten har vi ytterligare fördjupat samarbetet med vätskeleverantören - Socomore. Socomores etablerade nätverk och organisation är en stor draghjälp för oss, särskilt i Nordamerika och på kontinenten. Under senare tid har vi även kunnat märka att de större europeiska aktörerna visar intresse för vårt koncept, vilket är mycket positivt.

På hemmafronten arbetar vi med att förstärka organisationen för att kunna leverera på nuvarande stororder samt kommande affärer. Vår målsättning för 2024 är att kunna leverera inom ramen för befintlig produktionsstruktur. Vi har förberett en kostnadseffektiv och skalbar förmåga till produktionsökning som främst innebär investeringar i personal, inte i dyra produktionsanläggningar.

Avseende strukturaffären med Novak Aviation finns i dagsläget ingen ny information. Enligt uppgift från Novak pågår arbetet med att säkerställa finansieringen för utköpet.

Avslutningsvis - som aktieägare i Aerowash ser framtiden ljus ut. En välfylld orderbok samt ett unikt koncept som på allvar börjar få fäste i branschen gör att 2024 ser ut att bli bra år för Aerowash.

Stockholm den 30 november 2023

Niklas Adler

Tel: 073-679 39 37

E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37