REG

Delårsrapport för första kvartalet 2024

Sammandrag delårsrapport Q1 2024 med vd-ord

Kvartal 1, 2024

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 15 316 (7 621) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 4 199 (1 005) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 825 (329) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 825 (329) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,03) kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2024 uppgick till 1 517 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2024 uppgick till 24 762 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

 • Bolagets partner för Indien och Sydostasien - AISATS - erhåller prestigefylld utmärkelse. Huvudsaklig motivering till utmärkelsen var AISATS lansering av Aerowash på den indiska marknaden.
 • Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation. Styrelsen gör bedömningen att bolagets möjligheter begränsas av den pågående och utdragna transaktionsprocessen med Novak Aviation ("Novak").
 • Bolaget erhåller en ny order på 21,5 MSEK från AISATS. Maskinerna ska levereras senare i år till två nya flygplatser i Indien.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash ställer på mässan MRO Americas i Chicago tillsammans med Socomore och US Aviation. I samband med mässan omförhandlar Aerowash avtalet med US Aviation. Parterna kommer framöver arbeta tillsammans på icke exklusiv basis.

VD-ord

Aerowash visar både på tillväxt och lönsamhet i första kvartalet. Jämfört med samma period förra året dubblar vi omsättningen från 7,6 MSEK till 15,3 MSEK. Vi levererar ett EBITA-resultat på knappt 5 MSEK och ett rörelseresultat på 4,2 MSEK (27% rörelsemarginal) för första kvartalet 2024. Per den sista mars 2024 uppgick orderboken till cirka 80 MSEK.

Vi fortsätter att växa med vår indiska kund och samarbetspartner AISATS. Under februari månad erhöll vi en order på 21,5 MSEK från AISATS. Vi deltog också på en mässa i Malaysia tillsammans med AISATS vilken gav upphov till en rad nya möjligheter. För närvarande arbetar vi med AISATS och Aerotech på att skapa fler affärer i regionen.

Gällande ordern från Förenade Arabemiraten kan jag informera om att vi har skeppat de första maskinerna för kommersiell drift (en demomaskin har varit på plats sedan Dubai Airshow i november i fjol).

Samarbetet med Socomore utvecklas också väl. Vi jobbar tillsammans på flera kunder i Europa och USA. Vi gör också andra marknadsaktiviteter såsom mässor tillsammans.

Som vi informerade om tidigare har vi omförhandlat avtalet med US Aviation (USAS). USAS är således inte längre exklusiv återförsäljare för USA men vi fortsätter att arbeta med USAS på ett antal amerikanska kunder. Storleken på den amerikanska marknaden är sådan att vi behöver flera försäljningskanaler för att nå ut. Vi behöver också själva vara mer aktiva och synas i marknaden.

Under det närmaste halvåret kommer vi att lägga ytterligare ansträngningar på den europeiska och den nordamerikanska marknaden. Vi har långtgående processer med flera av de största aktörerna i branschen. Löneökningar och andra kostnadsdrivare gör att det finns starka incitament att effektivisera och automatisera tidskrävande arbeten.

På marknadssidan vill jag även lyfta fram att vi får stor uppmärksamhet i det senaste numret av Ground Handling International, en ledande internationell branschtidning.

För att möta efterfrågan har vi skalat upp organisationen i Gävle både vad gäller inköp och produktion. Vi har lyckats bygga ett kompetent och stabilt team som jag är stolt över.

Aerowash tillväxtresa fortsätter.

Stockholm den 2 maj 2024

Niklas Adler

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37