Delårsrapport första kvartalet 2022

Sammandrag med VD-ord

Kvartal 1, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 820 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 093 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till  29 507 Kkr.

Kvartal 1, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 312 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 580 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 457 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 492 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 1 247 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 2 758 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Aerowash meddelar att strukturaffären med US Aviation Services inte kunde genomföras inom ramen för tidplanen då den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines har försenats.
 • Aerowash har därefter fått besked om att den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines beräknas ske någon gång mellan 15 mars och den 1 april eller däromkring. Förutsatt att så sker har US Aviation vidare meddelat att man har för avsikt att därefter fortsätta samt slutföra transaktionsprocessen.
 • Aerowash ingår ett samarbetsavtal med en producent av dry-wash vätska. Avtalet är initialt på fyra år och innebär att Aerowash får en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra vätskan under eget varumärke globalt (med undantag för Nord- och Sydamerika samt Förenade Arabemiraten).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash erhåller information om att driftsättning hos Delta beräknas ske under april månad.
 • AW 3 lanseras för den amerikanska marknaden på en mässa i Dallas.
 • Aerowash upptar ett produktionsslån på 8 MSEK.
 • US Aviation meddelar att man avser att gå vidare med transaktionsprocessen avseende förvärv av Aerowash verksamhet. Parterna utser legala rådgivare.

VD har ordet

I första kvartalet vände vi till vinst. Både serviceverksamheten i Finland och vår maskinproduktion i Sverige visade positiva resultat. Omsättningen i kvartalet var 7,8 MSEK jämfört med 2,3 MSEK samma period förra året.

Under första kvartalet skeppade vi vår första AW3 till USA där den initialt visades på en mässa i Dallas. Nu väntar ett antal demonstrationer på den amerikanska marknaden.

Under första kvartalet ingick vi ett samarbetsavtal med en producent av dry-wash vätska. Genom avtalet får vi en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra vätskan under eget varumärke globalt (med undantag för Nord- och Sydamerika samt Förenade Arabemiraten). Genom samarbetet stärker vi vår miljöprofil samtidigt som vi nu kan erbjuda ett attraktivt helhetskoncept till våra kunder.

Vi har ett antal långtgående förhandlingar på kundsidan. Detta tillsammans med en ökad marknadsaktivitet i USA (med AW 3) gör att vi räknar med en ökad försäljning i år och därmed att skala upp produktionen. Under våren tog vi därför upp ett produktions-lån om 8 MSEK från DBT Capital AB.

Som många andra upplever vi dock stora utmaningar i leverantörsledet vilket medför vissa förskjutningar i färdigställandet av de maskiner som för närvarande är i produktion.

Som framgick av gårdagens PM har det positiva marknadsläget i USA medfört att US Aviation meddelat att man nu avser att gå vidare med transaktionsprocessen. Båda parter har utsett legala rådgivare för transaktionen och en tidplan kommer utarbetas i samråd med dessa rådgivare.

Som aktieägare i Aerowash finns det anledning att se hoppfullt på framtiden. Förutom den pågående transaktionsprocessen med US Aviation förstärks vårt marknadsläge hela tiden genom vårt idoga arbete.

Stockholm den 31 maj 2022

Niklas Adler, VD
Tel: 073-679 39 37
[email protected]

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37