Bokslutskommuniké för 2021

Sammandrag bokslutskommuniké 2021 med VD-ord

Kvartal 4, 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 697 Kkr (2 728 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 307 Kkr (-1 163 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 357 Kkr (-2 445 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 358 Kkr (-1 230 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,25 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 2 698 Kkr (1 740 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 28 717 Kkr (5 253 Kkr).

Kvartal 1-4, 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 680 Kkr (21 923 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -9 223 Kkr (-3 776 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 935 Kkr (-7 297 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 940 Kkr (-6 107 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,94 kr (-1,24 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Aerowash och US Aviation kom överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebar att ett aktieöverlåtelseavtal skulle vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde skulle ske senast den 28 februari 2022.
 • Aerowash ställde ut på Inter Airport Europe 2021 i München.
 • Aerowash ingick ett Memorandum of Understanding (MoU) med en serviceoperatör som verkar i Indien och Sydostasien. Enligt denna MoU avser serviceoperatören att beställa sex stycken AW 18 för ett sammanlagt ordervärde om cirka 26-27 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash meddelade att strukturaffären inte kunde genomföras inom ramen för tidplanen då den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines har försenats.
 • Aerowash har därefter fått besked om att den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines beräknas ske någon gång mellan 15 mars och den 1 april eller däromkring. Förutsatt att så sker har US Aviation vidare meddelat att man har för avsikt att därefter fortsätta samt slutföra transaktionsprocessen.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Efter drygt två år av pandemi ser det äntligen ut som att världen öppnar upp för resandet igen. Flygbolag och servicebolag har genomgått stora förändringar och omorganisationer. På många sätt måste vi alla som jobbar i branschen göra en nystart. Pandemin har även medfört att lågprisbolagen vunnit ytterligare mark. Detta är särskilt tydligt i Europa där lågprisbolagens marknadsandel i dagsläget vuxit till 45 %. Lågprisbolagens växande marknadsandelar kommer ytterligare förstärka behovet av att kunna erbjuda alternativa affärsmodeller till traditionell systemförsäljning.

Fjolåret var ett tufft år för oss och kan helt tillskrivas covid-pandemins effekter på flygindustrin. Omsättningsnedgången till knappt 10 MSEK bör dock ses i ljuset av ett starkt första kvartal 2020 (före pandemin) då omsättningen var 16 MSEK.

Det är också ett styrkebesked att vi under hela pandemin lyckats hålla igång den finländska serviceverksamheten i Helsingfors.

Under hösten 2021 tog vi ett stort kliv framåt med lanseringen av tredje generationens tvättsystem, modell AW3 (tidigare kommunicerad som AW18). AW3 har jämfört med AW12 mer räckvidd i armen och mer flexibilitet i borsten vilket innebär att vi nu kommer åt och kan tvätta ännu mer yta. Med AW3 minskar vi också ytterligare behovet av personal, vilket nu efter pandemin har blivit än viktigare för flygindustrin. Vi jobbar också kontinuerligt med att stärka upp vår organisation och att vässa vår produktionskapacitet.

Nyligen skeppades den första AW3 från Sverige till USA. Vi har för närvarande ytterligare fem stycken AW3 under produktion, varav en ska levereras till US Aviation senare i vår. De övriga fyra maskinerna beräknas att färdigställas löpande för leverans under sommaren/hösten 2022. Troligt är att dessa levereras till kunder i Gulfen och/eller Asien där ett antal långtgående förhandlingar pågår.

Vi ser positivt på marknadsläget och att detta ytterligare kommer förbättras under våren och sommaren när vi kan visa på fördelarna med AW3 i operativ miljö, och då US Aviation kommer igång med drywash-konceptet hos Delta Airlines. Fördelarna med vårt drywash-koncept är uppenbara. Minskat behov av personal, vatten och kemikalier samt kortare ställtider och eldrift är mycket starka försäljningsargument.

Som framgick av förra veckans pressmeddelande har US Aviation fortsatt intresse av att förvärva verksamheten då den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines har genomförts. Som framgick av pressmeddelandet beräknas denna aktivitet ske mellan den 15 mars och 1 april eller däromkring. Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på strukturaffären och kommer verka för att den ska genomföras.

Aerowash går en spännande vår till mötes! 

Stockholm den 28 februari 2022

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37