Beslut om riktad nyemission fattat

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B-aktier om totalt 9 820 050 kronor. Antal B-aktier som emitteras är 577 650 st och emissionskurs är 17 kr, vilket motsvarar 17 % rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 3 - 18 december 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 11,7%. Totalt antal aktier ökar från 4 360 477 st till 4 938 127 varav 200 000 är aktier av serie A. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 600 000 kr.

Skälet till att Aerowash genomfört en riktad nyemission är för att omedelbart kunna påbörja produktionen av ordern på fem stycken enheter AW 12 som ska levereras till USA, med start första kvartalet 2019. 

Emissionen har gjorts genom en accelererad bookbuilding-process. Bland större aktietecknare i emissionen märks Leif GW Persson AB som tecknade för drygt 2 miljoner, Tommy Ure, Stefan Hellberg, Eastbridge AB, Wilhelm Risberg. Totalt riktade sig emissionen till 19 stycken investerare.

Styrelsen anser kursen 17 kr är marknadsmässig mot bakgrund av den kraftiga kursuppgång som varit den senaste veckorna samt det relativt stora emissionsbeloppet.

Emissionen beräknas kunna registreras i början på januari 2019 och aktierna beräknas kunna bokas ut via Euroclear ca en vecka därefter.

"Jag är glad över att vi nu omedelbart kan dra igång våra planer för leveranserna av vår största order hittills. Det är också kul att det är en del gamla aktieägare som deltagit, dels att ett antal nya kapitalstarka som tillkommit.", säger Niklas Adler, VD.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37