Beslut om riktad nyemission fattat

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B aktier om 5,2 mkr. Antal B aktier som emitteras är 658 228 st och emissionskurs är 7,90 kr, vilket motsvarar 10% rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 13 - 26 juli 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 15,1%. Totalt antal aktier ökar från 3 703 979 till 4 362 207 st varav 200 000 är aktier serie A. Emissionskostnaderna uppgår till 300 000 kr.

Skälet till att Aerowash genomfört en riktad nyemission är att bolaget knutit till sig en grupp professionella investerare som kommer att bidra med kompetens och kontakter till gagn för bolaget och aktieägarna.

Aktietecknare i emissionen är Eastbridge AB, Stefan Hellberg, Lusam Invest, Fredrik Lundgren, Wilhelm Risberg, Niclas Löwgren, Modelio Equity, Simon Reinius samt Simon Westlund.

Emissionen beräknas kunna registreras omkring den 10 augusti 2018 och aktierna beräknas kunna bokas ut via Euroclear ca en vecka därefter.

"Jag är glad över att samtliga som i maj ingick ett icke bindande sk Term Sheet avseende denna emission fullföljt sin ambition att bli aktieägare. Denna emission hjälper oss realisera våra offensiva planer.", säger Niklas Adler, VD.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37