REGMAR

Air India SATS expanderar - lägger ny stororder på 21,5 MSEK

Air India SATS (AISATS) fortsätter att expandera Aerowash-konceptet i Indien. För att möta behovet i den indiska marknaden har Aerowash erhållit en ny order på 21,5 MSEK från AISATS. Maskinerna ska levereras senare i år till två nya flygplatser i Indien.

"AISATS fortsätter att framgångsrikt implementera Aerowash-konceptet i Indien. Tillsammans med AISATS och SATS-koncernen arbetar vi nu på att ta konceptet vidare till flera marknader i Sydostasien." säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-14 12:39 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37